[Tuyển dụng] Tuyển dụng Điều Dưỡng làm việc tại BVĐK Hòa Bình TP.Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN ĐK HÒA BÌNH
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Số:          /TB-BVĐKHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng Điều dưỡng đại học

 

Bệnh viện đa khoa Hòa Bình – Thành phố Hải Dương có nhu cầu tuyển dụng với số lượng như sau:

 

STT

Vị trí công việc

Số lượng tuyển

1

Điều dưỡng

30

 

Các Điều dưỡng ký hợp đồng và làm việc lâu dài tại Bệnh viện sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi như:

- Được đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

- Mức lương thỏa thuận.

Yêu cầu:

-  Ứng viên là điều dưỡng được đào tạo đại học trở lên

- Có văn bằng và các chứng chỉ chuyên khoa, có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chuyên khoa ứng tuyển

- Có kinh nghiệm thực lĩnh vực chuyên khoa ứng tuyển 

- Nếu có thể sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) là một ưu thế

 

Cách thức nhận hồ sơ:

Hồ sơ xin việc gửi theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chínhBệnh viện đa khoa Hòa Bình, Phố Phạm Xuân Huân, Khu đô thị mới phía Đông, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương.

Số điện thoại: 02202.470.426 (Phòng tổ chức hành chính)

Di động: 0989.199.200 (Chị Tuyết - Nhân sự - Phòng tổ chức hành chính)

Email: hoabinhptc@gmail.com

 

 Bệnh viện đa khoa Hòa Bình trân trọng thông báo!